Жителите на Дукатино ќе добијат повеќенаменско игралиште

Жителите на населеното место Дукатино ќе добијат игралиште. Општина Василево со сопствени средства ќе гради повеќенамнеско спортско игралиште во с. Дукатино за кое тендерот веќе е распишан. Игралиште ќе се гради на  местото на постојното. Според техничката документација, игралиштето е со стандардни димензии и истото ќе биде опремено со стативи и кошеви со што ќе се овозможи спортување на повеќе различни спортови. Осветлувањето со рефлектори ќе овозможи спорување и во ноќните часови. Заради оптимално спортување игралиштето ќе биде и оградено. Според информацијата од градоначалникот на општина Василево, г-дин Ванчо Стојанов, ова игралиште ќе биде налик на повеќенаменското игралиште во с. Ангелци.
Огласот за изградба на повеќенаменско спортско игралиште во с. Дукатино – општина Василево, објавен е на веб страната на Бирото за јавни набавки. Заинтересираните понудувачи објавата можат да ја видат на следниот линк:
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7edfc7a0-3352-4932-8c82-5ec2bd8bec7b/RequestForProposal,
а дополнителни информации можат да добијат во просториите на општина Василево секој работен ден од 08,00 до 16,00 часот.
Крајниот рок на доставување на понудите е 29.02. 2016 година, кога ќе биде и јавното отварање.

Напишете коментар