ПРЕС на Ванковер Манчев: ВМРО ДПМНЕ ЌЕ ПРОДОЛЖИ СО ИЗГРАДБА НА НОВИ ДЕТСКИ ГРАДИНКИ

ПЛАНИРАНО Е ДА СЕ ИЗГРАДАТ ГРАДИНКИ СО РАЗЛИЧНИ КАПАЦИТЕТИ И ТОА ГРАДИНКИ СО КАПАЦИТЕТ ЗА 50 ДЕЦА, ГРАДИНКИ СО КАПАЦИТЕТ ОД 120 ДЕЦА И ДЕТСКИ ГРАДИНКИ СО КАПАЦИТЕТ ДО 220 И 350 ДЕЦА ВО ЗАВИСНОСТ ОД ПРОЦЕНКИТЕ НА СРЕДИНАТА И ДВЕ ДЕТСКИ ГРАДИНКИ СО ВКУПЕН КАПАЦИТЕТ ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА 500 ДО 570 ДЕЦА. СО ЦЕЛ ПОНАТАМОШНО УНАПРЕДУВАЊЕ, ПОДОБРУВАЊЕ И ЗАЧУВУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИОТ, ЕМОЦИОНАЛНИОТ, ФИЗИЧКИОТ, МЕНТАЛНИОТ И СОЦИЈАЛНИОТ РАЗВОЈ НА ДЕТЕТО ДО 6 ГОДИНИ, ПЛАНИРАНО Е ПОНАТАМОШНО ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ПРОШИРУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ ВО ДЕТСКИ ГРАДИНКИ КАКО НА ПРИМЕР ВО БОСИЛОВО И ВАСИЛЕВО -ИСТАКНА НА ДЕНЕШНАТА ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА КАНДИДАТОТ ЗА ПРАТЕНИК ОД ВМРО ДПМНЕ, ВАНКОВЕР МАНЧЕВ.

Напишете коментар