Правосудството и темелните права во Република Македонија

„НОВУС“. „Мрежа 23“ ги објави препораките во врска со тоа што треба да се направи во судството и слободата на говорот, теми за кои Македонија треба да преговара со Европската унија во поглавјето 23 од идните преговори за членство. Направената анализа ги потврдува и досегашните наоди, дека во овие области нема напредок, туку уназадување.

Проектот „Мрежа 23“ е структуриран придонес на граѓанското општество во следењето и оценувањето на политиките опфатени со Поглавјето 23 – Правосудство и темелни права.

Напишете коментар