Откриени Четри Нови Видови на Жаби кои имаат Заби

Досега беше идентификуван само еден единствен вид на жаба со заби Odontobatrachus natator ,кој можеше да се сретне во пределите на западна Африка.

Резултатите од најновите истражувања водат кон размислување дека не станува збор за единствен вид,туку за семејство од каде водат потекло,односно беа откриени 4 нови видови на жаби со заби.

Оваа откритие е на Природнонаучниот музеј од Берлин,тие не брзаат со заклучоци туку сеуште работат на по темелно истражување и класифицирање на новите видови на жаби.

Овие видови на жаби со заби ги има во планинските потоци најчесто во Централна и Западна Африка,

 

Напишете коментар