ООУ ,, Атанас Нивичански,,-одбележан светскиот ден на децата со Даунов Синдром

Ако беше одбележан првиот пролетен ден , како и денот за екологијата кој беше проследен со поезија,  во  училиштето ООУ„Атанас Нивичански“ се одбележа и светскиот ден на децата со Даунов синдром во Р. Македонија.
Со силни пораки, рака за рака ,беа упатени изпишни зборови за децата кои страдаат од овој синдром. Голема подршка до нивните семејства кои секојдневно се трудат нивните деца да се вклопат во средината каде што живеат, учат,растат. Најсилно беше упатена пораката дека :Сите ние сме со една единствена цел, да живееме во мир,спокој, љубов, топла средина без разлика какви сме се родиле. Никој не ја бира сопствената болест ниту пак недостатокот што го има едноставно бог така сакал.
Овие деца секогаш заслужуваат да бидат водени и подржани од секој кој ќе се наде до нив.

Напишете коментар