Одржана триесет и третата седница на Советот на о.Босилово

Денеска се одржа триесет и третата седница на Советот на општина Босилово. На седницата беа присутни сите советници и од вкупно 16 точки беа изгласени 14 точки од дневниот ред.

Напишете коментар