Одржана четириесет и четвртата седница на Советот на о.Босилово

Вчера 24.08.2016 год. се одржа честириесет и четвртата седница на Советот на о.Босилово.
Сите точки од дневниот ред беа усвоени а беше додадена и една дополнителна точка:
-Предлог-одлука за формирање на паралелки во основните општински училишта под 24 ученици
14040161_1163032400384741_2158065638894972489_n

14040211_1163032537051394_3179433671865445593_n

14054996_1163032397051408_2818452760273224316_n

14079701_1163032540384727_26198415536499765_n

Напишете коментар