Од денеска почнаа уписите во прво одделение во основните училишта

Денеска почна уписот на ученици во прво одделение за учебната 2016/2017 година во сите основни училишта во општина Струмица.
Од одделението за образование во Општината, информираа дека запишувањето во прво одделение е задолжително за сите деца кои ќе наполнат 6 години до крајот на календарската 2016 година. Детето може да се запише и доколку полни 6 години до 31.01.2017 година, по претходно барање на родителот и добиено позитивно мислење од педагогот и психологот во училиштето. На барање на родителите запишувањето на детето може и да се одложи, но единствено со потврда издадена од здравствена установа, која ќе утврди дека не е подготвено да оди на училиште. Родителот/старателот на детето е должен да го запише детето и е одговорен за негово редовно посетување на наставата.
Уписите ќе се вршат секој работен ден од 9 до 14 часот, до 31.05.2016 година во сите основни училишта во општината. Секое училиште е должно да ги опфати децата од својот реон. Потребни документи за упис се извод од матична книга на родените и потврда за примени задолжителни вакцини на детето.
Подетални информации може да се добијат од педагошко – психолошката служба во основните училишта.

Напишете коментар