Обука на тема: Буџетско планирање и развој на проектна апликација

На 14 и 15 октомври 2015 во Центарот на заедницата на општина Струмица ќе се одржи обука за млади на
тема: Буџетско планирање и развој на проектна апликација. Обуката е
наменета за млади лица и ќе дава помош при поднесување проектни
апликации до соодветни донатори. Цел на оваа обука да се изградат
капацитети кај младите луѓе во областа на проектите и составување буџет.

Напишете коментар