Изграден бетонски пропуст на Сушичка река во Сушица

При обилни врнежи на дожд се зголемува нивото на вода на Сушичка река, каде граѓаните кои живеат долж течението на оваа река имат отежнат пристап до своите домови и до земјоделските површини. Поради оваа причина и по барање на граѓаните се изгради бетонски пропуст со што се обезбеди безбеден пристап до нивните домовите и до земјоделските површини.

Напишете коментар