Информативна средба со Невладините организации за финансиска подршка на програми

Денеска во организација на о.Струмица и Центаротт на Заедницата се одржа информативна средба наменета за финансиска подршка  на  програми и проекти на Невладините организации предвидени во Буџетот на општината за 2016 година.

 

Според Тони Милушев, раководител на ЛЕР -Струмица, станува збор за две методологии за финансирање на програми и за финансирање на проекти, кои се креирани во соработка со невладини организации, стручни лица и претставници од општинската администрација, а која е во согласност со европските стандарди.

Невладините организации можат да аплицираат за финансиски средства најмногу до 250.000 денари, а најмалку за 60.000 денари.

 

Напишете коментар