Чистење на одводен атмосферски канал во с.Босилово

Екипа на ЈПКД „Огражден„ – Босилово вчераизврши редовно чистење на одводен атмосферки канал во населеното место Босилово.
Беше отстранета растителната вегетација која го отежнуваше нормалниот проток на атмосферската вода.
Општинското комунално претпријатие и во наредниот период ќе продолжи со редовно чистење на атмосферските канали во општината.

Напишете коментар