70 години посветени на образованието-СОУУД ,,Димитар Влахов,,

СОУУД „Димитар Влахов“ од Струмица годинава прославува седумдесет години постоење. Седумдецениското опстојување, означува период на една голема зрелост во едуцирање кадри од земјоделско-ветеринарна, хемиско-технолошка и здравствена струка. Денес училиштето прерасна во институција во која, знаењето и неговата практична примена, се највисоките постулати. Големиот број државни и меѓународни награди, признанијата за училиште со најдобра уписна политика во државата, признанието Еко-училиште со заслужено зелено знаме како едно од трите најчисти и најбезбедни училишта во државата, се силен мотив кој ги води вработените напред кон нови успеси.
14874857_10205407437425984_67124974_n
По повод седумдесетгодишниот јубилеј на СОУУД „Димитар Влахов“ беше изготвена монографија со наслов „70 години посветеност во образованието“, коавторски труд на: м-р Софија Тренчовска, Јасмина Ангова, Бранка Ристова, Олга Хаџиева, Маре Караристова, м-р Ана Витанова Рингачева и Даниела Пејева Митева. Развојот на струките и профилите низ годините, воннаставните активности, проектите, едукацијата, соработката со заедницата, освоените награди и признанија, се активности кои одат во прилог на издигнување на училиштето на нивото на кое денес опстојува. Mонографијата не е само историја, на нејзините страници е раскажана една успешна приказна во која мисијата е предизвик за сегашноста, а визијата инспирација за иднината.
14914563_10205407435785943_2142444107_n

Напишете коментар