СТРАТЕГИЈА ЗА ИНОВАТИВНОСТ ЗА РАЗВОЈ НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Во организација на Центарот за развој на југоисточниот плански регион, во Струмица се одржа првата работилница на кои треба да се слушнат потенцијалите за примена на иновативните мерки на претприемништво и во самиот производствено- услужен процес. Најдоборите мерки ќе се финансираат и од фонд на Министерството за локална самоуправа.
Изработката на регионалните стратегии за иновации има за сел стимулација на бизнисмнеите и вработените за подбра искористеност на иновативниот потенцијал преку зајакнување на соработката помегу истражувачките ценитри и бизнис заедницата притоа фокусирајки се на развој на малите и средни претпријатија.

Напишете коментар