Се обновува тротоарот на улицата „Вардарска“

Паралелно со поставувањето втор слој на асфалт на дел од улиците, општина Струмица спроведува и други градежни активности согласно програмата за 2015 година. По завршувањето на подготвителните работи, почна поставувањето на бекатон плочки на едната страна од тротоарот на улицата „Вардарска“. Од одделението за комунални дејности информираа дека со овој градежен зафат е опфатена површина од 290 метри квадратни з

а кој од буџетот на општина Струмица се издвоени 500.100 денари.

Напишете коментар