Реконструкција и адаптација на Дом на културата во с. Радово

Реализацијата на овој проект се спроведе од страна на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во партнерство со општина Босилово и со финансиски средства обезбедени од страна на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој на РМ. Преку овој проект се овозможи реконструкција и адаптација на Домот на културата во с. Радово . Исто така се изврши негово опремување со соодветна опрема, се постави комплетна инфраструктура, а се изврши и уредување на дворното место околу самиот објект. Со реконструкцијата и предавањето во употреба на овој културен дом жителите на населеното место Радово ќе добијат простории каде што ќе можат меѓусебно да се дружат, да организираат разни манифестации, средби и состаноци. Домот на културата ќе можат да го користат месната заедница, здруженијата на пензионери, здруженијата на жени, на младинци, спортските друштва, односно сите граѓани што ќе имаат потреба за тоа

Напишете коментар