Пуштени во употреба тротоарите во Ново Село и Ново Коњарево

Во населените места Ново Село и Ново Коњарево се изградени тротоари во должина од 1780метри и просечна ширина од 130 см. Во Ново Село тротоарите се поставени обострано а во Ново Коњарево од едната страна на улицата и тоа од почетокот па се до крајот на селото. Тротоарите придонесуваат кон зголемувањето на безбедноста на пешаците кои се движат покрај магистралниот пат.

Напишете коментар