Пријавување за Државна Матура АВГУСТ во ДСУ Јане Сандански

Соопштение до  матурантите кои што не положиле или од оправдани причини не полагале матура…

Пријавување од 15 -24.07.2015 и за екстерниот и интерниот дел од државната матура
18.08.2015 Македонски јазик и литература
19.08.2015 Англиски,француски и германски јазик
20.08.2015 Математика
21.08.2015 естетика,филозофија,хемија,физика,биологија,историја и бизнис
СИТЕ ЕКСТЕРНИ ИСПИТИ ЗАПОЧНУВААТ ОД 10 часот
СИТЕ ИНТЕРНИ ИСПИТИ ЗАПОЧНУВААТ ОД 9 часот

А  14,15,16.07,2015 се денови за поднесување приговори.
Датите за интерните ќе бидат објавени во почетокот на Август
Пријавувањето е кај Педагогот
Секретар на УМК Весна Велкова

Напишете коментар