Претставници на “Angelus energy Ltd” во посета на о.Босилово

Вчера во просториите на општина Босилово се одржа средба помеѓу преставници на компанијата “Angelus energy Ltd” како и претставници на општина меѓи кои и градоначалникот на о.Босилово и градоначалникот на о.Ново Село.
На средбата беше присутен и консултант од Франција ангажиран од страна „Euromax resources”. Врз основа на одобрен проект од страна на Европската Централна Банка за потребите на рудникот – Иловица консултантот ќе биде ангажиран за изнаоѓање и утврдување на техничко решение за третманот (прочистувањето) на отпадните води кои ќе произлегуваат за време на експлоатацијата на рудникот.

Напишете коментар