Поставена чешма “Join the pipe” во ООУ Гоце Делчев-Босилово

Вчера во училишниот двор на ООУ „Гоце Делчев“ – Босилово беше поставена специфична чешма донација од Холандиските компании Waterboard Aa en Maas и Brabant Water која во иднина ке може да ја користат учениците од локалното училиште а и останатите жители на село Босилово. Исто така беа подарени и специјални шишиња за повекекратна употреба на присутните дечиња и локалните жители.
Оваа чешма е дел од проектот „Join the pipe“ чија цел преку вакви чешми во вид на цефки секој и насекаде низ светот биде поврзан и има достапност до чиста вода.
Поставувањето на ова чешма претставува една симболика за повеке годишната соработкана општина Босилово со овие Холандски компании која ке продолжи и во иднина.

Напишете коментар