Подготовки за парно греење во ООУ „Св. Кирил и Методиј“ – Иловица

Во ООУ „Св. Кирил и Методиј“ – Иловица, започнаа подготовки за подобрување на материјално – техничките услови за работа, т.е. промена на столаријата и подготовка на теренот за парно греење.

Напишете коментар