ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НЕДЕЛА НА БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

Од 2- 9 Декември Црвениот крст на Р.Македонија секоја година ја одбележува Неделата на борба против трговијата со луѓе. Преку Презентација од обучено лице за таа проблематика волонтерот на Црвен крст Струмица Ана Каменчева која преку реални примери, видеа, преку активно вклучување на младата популација во оваа предавање денеска по иницијатива на младиот Психолог Владимир Христоманов во ООУ Маршал Тито во с Муртино се одржа предавање на учениците од 9 то Одделение со што на истата група преку оваа предавање и се превенираше.
Нивното активно вклучување и интерес за ваков тип на предавања не мотивира да продолжуваме со соработката и ширењето на информациите околу определени пробематики со што би превенирале на граѓаните. Соработка од овој тип со ООУ Маршал Тито во с Муртино имало и порано голема благодарнст до директорот Весна Илиевска која е секогаш отворена да ги поддржи амбициозните наставници да организираат ваков тип на активнности и да соработуваат со ОО Црвен крст Струмица

Напишете коментар