о.Василево-Полагање за Автотакси Возач

Комисијата за спроведување испит за автотакси возач,  спроведе полагање на испит за автотакси возач за пријавените кандидати.

Оваа за првп пат се случува на територијата на општина Василево.

 

 

 
Испитот  се одржа во просториите на ООУ „Гоце Делчев“ Василево .
Право за полагање имаа сите кандидати кои имаат доставено комплетна документација во архивата на општина Василево.

Изјава на градоначалникот на општина Василево Ванчо Стојанов.

 

Напишете коментар