о. Босилово-Насипување на земјоделски пат во с.Радово

Деновиве општина Босилово во соработка со локалното население од Радово изврши насипување и порамнување на земјоделски пат во атарот ова населено место.
Граѓаните кои непосредно го користат овој земјоделски пат сами со сопствен транспорт и рачен алат учествуваа во земјаните работи а матрејалот за посипување на патот беше набавен со заеднички средства.

Напишете коментар