На Кого му Пречат Малите Библиотеки

Пред некое време во градот беа поставени мали бесплатни библиотеки на повеќе локации.Целта и замислата на овој прокт беше да се врши размена на книги меѓу граѓаните со тоа што,секој граѓани ќе можеше да остави своја книга во библиотеката а во замена да си зема некоја друга книга.
Прекрасна замисла и идеја со цел подигање на културата како и читањето на книги.Со овој проект градот Струмица требаше да се претстави како еден културен и европски град,но ваквата идеја на некои несовесни граѓани изгледа не им се допаѓа.
Ситуацијата денеска со овие мали бесплани библиотеки е ваква….

Напишете коментар