Музичкото училиште „Боро Џони“ со најдобри резултати на државниот натпревар за млади музичари

На државниот натпревар за млади музичари кој што се одржа во Скопје, учениците од основното музичко училиште „Боро Џони“ од Струмица освоија најголем број награди кои уште еднаш потврдија дека се најдобри во државата.
Освоени се три специјални први награди, 12 први, 7 втори, 5 трети, 2 специјални награди и по една пофалница и диплома за учество.
Наставник м-р Васко Пиличев
Стојан Стојанов гитара – Специјална прва
Стефан Локов и Велјан Дојчинов дуо гитари – Специјална прва
Иван Пакетов гитара- I награда
Кире Понов гитара- I награда
Кирил Ичков и Митко Витанов дуо гитари I награда
Наставник Милка Ганчева
Александра Дедејска и Димитар Филев пијано – II награда
Драгана Дедејска пијано I награда
Наставник Ана Тимова
Драгана Костова I награда пијано
Васил Бунгурџиев I награда -теорија на музика
Матеа Димова -специјална награда солфеж
Васил Бунгурџиев- специјална награда солфеж
Наставник Душко Филев
Славица Томова – II награда солфеж
Олгица Копачева – диплома за учество
Димитар Џорлев – III награда теорија на музиката
Наставник Марина Грозданова
Христијан Ангелов солфеж I награда
Драгана Костова солфеж III награда
Наставник Тони Михајлов
Стефани Поцкова пијано – III награда
Сабедин Ахмедов пијано – III награда
Наставник Георги Костов
Ивана Иванова хармоника II награда
Наставник Ленче Мазнејкова
Павел Божинов пиjано –I награда
Мартина Пачоова пиjано – I награда
Петар Ганчев пиjано – II награда
Наставник Зоран Мазнејков
Ивана Мазнејкова пијано – Специјална Прва награда
Ива Костевска пијано – I награда
Живка Гогова пијано – I награда
Наставник Петар Стојанов
Стефан Памуковски хармоника – I награда
Антонио Манчев хармоника- II награда
Наставник м-р Александар Бончев
Стојанчо Јованов пијано– II награда
Петар Бунгурџиев пијано- II
Васко Бунгурџиев пијано – III награда
Наставник Томе Лазаров
Станиша Бјадов кларинет – пофалница.
Учениците кои постигнаа најдобри резултати во текот на годината ќе бидат наградени на годишниот концерт на училиштето кој што ќе се одржи во недела со почеток во 20 часот во центарот за култура „Антон Панов“ а на кој ќе бидат изведени 16 точки.

Напишете коментар