КУД „Русалии„ од с. Секирник во посета на општина Босилово

Претставници на КУД „Русалии„ с. Секирник минатата недела остварија посета на општина Босилово.

Членовите на друштвото се заблагодарија на градоначалникот на општината Љупчо Колев за огромната подршка што ја добива друштвото за остварување на своите програмски задачи.

Во знак на благодарност на градоначалникот на општината му беше подарена сабја како главен симбол на КУД „Русалии„ и воопшто на русалиските игри.

Напишете коментар