Избрани 20-те најдобри бизнис идеи од проектот Струмица Старт ап

Почитувани, би сакале да ве информираме дека заврши првиот дел, односно образовните обуки од спроведувањето на едукативните обуки за млади како дел од проектот „Поддршка на старт ап бизнис за млади” поддржан од Општина Струмица и ФООМ.
Повеќе од четириесет млади претприемачи аплицираа со одлични бизнис идеи, од кои следниве дваесет беа избрани како најдобри кои ќе влезат во вториот круг од четиридневните тематските обуки каде ќе имаат можност својата бизнис идеја да ја преточат во бизнис план:
1. Васил Алексиев
2. Филип Заевски
3. Елизабета Митева
4. Васка Јовановска
5. Десанка Захариевски
6. Костандин Катранџиев
7. Кирил Иванов
8. Панче Стојков
9. Данче Енимитева
10. Николина Ташевски
11. Томислав Николов
12. Боне Киров
13. Миле Георгиев
14. Горан Енимитев
15. Коста Јованов
16. Борис Едровски
17. Ана-Марија Касамовска
18. Сара Попова
19. Иван Мастев
20. Живко Комров
Осумтте најдобри бизнис плановите ќе бидат наградени со грант од по 3.000 евра, за да ја лансираат својата идеја.
Би сакале да се заблагодариме за интересот кој го покажаа младите во Општина Струмица и ги охрабруваме сите да продолжат со напорната работа и да ги развиваат своите идеи и понатаму.

Напишете коментар