Босилово- Средба на Градоначалникот со граѓани од с.Дрвош

Денеска, Градоначалникот на општина Босилово Љупчо Колев одржа средба со граѓаните од с.Дрвош
на која средба се разговараше за водоводната мрежа како и за образованието во оваа населено место.

Напишете коментар