БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ НА СЕМЕЈСТВА СО НИСКИ ПРИХОДИ

Здружение на Млади Правници денеска во Струмица организираа отворен ден за правна поддршка на поедници и семејства со ниски приходи.
Социјална и здравствена заштита, здравствено осигурување, постапки за вработување, имотно-правни прашања-се најчестите проблеми со кои се соочуваат семејствата со ниски приходи.
Проектот има за цел да обезбеди директна правна помош на населението од Југоисточен и Вардарски регион, а помошта ќе се реализира со теренски посети на семејствата со ниски примања.

Напишете коментар