3 та Средба на Комисијата за Општествени Дејности со Граѓаните

Синоќа во просториите на центарот на заедниците во Струмица се организираше средба на комисијата за опшествени дејности со граѓанскиот сектор како и со невладините организации.
Оваа е трета средба која се одржува по иницијатива на самите граѓани, а во организација на центарот на заедниците. На ваквите средби граѓани до советниците на општина струмица, а воедно и членовите на комисијата за опшетвени дејности можат да поставуваат прашања како и да дават предлози до оваа комисија за реализирање на некоја активност која е е во склоп со оваа комисија.Граѓаните кои не беа во можност да го проследат овој настан, прашања можаат да доставаат и во канцелариите на центерот на заедници како и по електронски пат.

Напишете коментар