13 та регионална ревија на песни,музика и игри, Струмица 2015

Во организација на сојузот на здруженија на пензионерите од Македонија,денес во центарот за култура Антон Панов во Струмица се оддржа регоналната ревија на песна и игри од југоисточниот регион.Здружението на пензионерите од Струмица беше домаќин на оваа регионална ревија.

Регионалните ревии се културни манифестации и претставуваат врв на пензионерското организирање каде што доаѓа до израз културно уметничкиот израз на еден пензионер.

Најдобрите претставници од оваа ревија ќе се натпреверуваат на 25 та републичка ревија која ќе се одржа на 9 јуни.

Месец мај и јуни се случува едно пензионерско движење на спортски и култерен план.Бидејќи паралено со регионалните ревии започнуваат и спортските натпревари кои ќе завршат во септември месец со републичката олимпијада за спортисти пензионери аматери.

Напишете коментар