Промоција на книгата ,, На прв поглед ,, од Атанас Крлевски

На 18.03.2019 година реализиран настан во организација на Домот за деца и млади ,,Благој Мучето,, – Струмица.Настанот беше промовирање на книга со Хаику поезија на Атанас Крлевски –познат афористичар од Велес .Промовирањето се одвиваше во вид на предавање пред учениците од две средни општински училишта со цел да овој редок вид на поезија која е присутна кај нас и има повеќе автори кои ја негуваат , но не е толку позната да се афирмира од една страна ,а од друга страна да се даде потик на учениците да пишуваат и читаат.Настанот го проселедија и заинтересирани граѓани за овој вид поезија.