„Комуналец“ набави дробилка за отпадна дрвна за нејзина повеќенаменска употреба

Дрвната отпадна маса која што јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ ја добиваше преку режење на дрворедите и уредувањето на

Read more

Општина Струмица ја заврши проценката, невремето во јули предизвикало штета од над 34 милиони денари

Комисијата за утврдување и процена на штети настанати од природни непогоди и други несреќи при Советот на општина Струмица, го

Read more

Населените места Дабиље и Просениково ќе добијат канализациски системе за отпадни води.

Министерството за транспорт и врски ја избра скопската градежна фирма „Вардарградба“ за изведувач на идните фекални канализациони системи за населените

Read more