Во Габрово се асфалтираат улици, се довршува филтер станицата и се изведуваат каскади

пштина Струмица деновиве реализира повеќе активности во населеното место Габрово. Задоволството од реализацијата на планираните проекти, со жителите на Габрово

Read more

„Комуналец“ набави дробилка за отпадна дрвна за нејзина повеќенаменска употреба

Дрвната отпадна маса која што јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ ја добиваше преку режење на дрворедите и уредувањето на

Read more