СЕ ВРШИ МАШИНСКО ПРСКАЊЕ НА КАНАЛОТ НА УЛ. “КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА”

Работна единица од одделението “Комунална Хииена“ врши уништување на тревата и коровот во поројот „Крушевска Република“, откако, истиот комплетно беше исчистен од разновидниот отпад во него. Искоренувањето се врши со тотален хербицид – препарат против сите видови трева и корови.