Обезбедени средства за асфалтирање на дел од патот Чанаклија – Нова Маала

Општина Василево, преку Центарот за развој на Југоисточниот плански регион обезбеди средства за асфалтирање на дел од локалниот пат Чанаклија –Нова Маала во должина од еден километар – информираше градоначалникот на општина Василево г-дин Ванчо Стојанов. Вкупната вредност на овој проект, согласно вчера потпишаниот договор меѓу Центарот за развој на Југоисточниот плански регион и Бирото за регионален развој изнесува 10 468 760 денари, од кои како што информираше Стојанов 8 000 000 денари се од БРР, Програма за рамномерен регионален развој, а остатокот се средства обезбедени од буџетот на општина Василево.
Вкупната должина на овој локален пат изнесува 4,3 км, од кои досега општина Василево има асфалтирано 1,3 км. во правец Нова Маала- Чанаклија. По реализацијата на оваа делница од 1 км. за доасфалтирање ќе останат уште околу 2 км. од овој пат со кој ќе се подобри комуникацијата меѓу граѓаните од населените места Доброшинци, Нова Маала и Чанаклија, а воедно и патната инфраструктура на ниво на Југоисточен плански регион.
Следниот чекор во резализација на овој проект е распишувањето на тендер за избор на фирма изведувач на работите.