Конкурс за карневалска фотографија „Карневалски слики 2018“

Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Струмица во соработка со Зружението на граѓани „Евро-визија“ го отвора годинешниот конкурс за карневалска фотографија „Карневалски слики 2018“ на кој може да учествува секој кој има да сподели со нас фотографија од последната (минатогодишна) едиција на карневалските денови во Струмица.